Chuyên mục lưu trữ: Định vị toàn cầu và ứng dụng

Thiết bị theo dõi xe trên nền tảng công nghệ GPS

Đối với thị trường xe gắn máy, mà là phát triển nhanh và yêu cầu mức độ bảo mật cao, chúng tôi xây dựng và phát triển hệ thống theo dõi trên nền tảng công nghệ GPS, đó là một … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Định vị toàn cầu và ứng dụng | Thẻ , , | Chức năng bình luận bị tắt ở Thiết bị theo dõi xe trên nền tảng công nghệ GPS

Giải pháp giám sát xe công trình

Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển, nhiều công trình được đầu tư xây dựng, cơ hội cho ngành xây dựng và các ngành phụ trợ như vật liệu xây dựng, vận tải, máy móc công trình…phát triển. Nắm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Định vị toàn cầu và ứng dụng, GPS | Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp giám sát xe công trình