Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2018

Kinh nghiệm khi chống thấm cho công ty

Cách đây 2 tháng. Khoảng tháng 12 năm 2017. Oncom bị thấm dột nghiêm trọng. Mặc dù không phải là mùa mưa nhưng nước vẫn chảy ra khắp nơi (Đặc biệt là sàn vệ sinh và tầng hầm là cần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin tức | Thẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở Kinh nghiệm khi chống thấm cho công ty